O nas

Witamy na stronach I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1992 roku z inicjatywy Komisji Mieszkaniowej Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz i kilkunastoosobowej grupy członków-założycieli. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 września 1992 r zostały wybrane pierwsze organy Spółdzielni:  Zarząd i Rada Nadzorcza. Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz wskazał w trybie bezprzetargowym grunt o powierzchni ok. 3 ha w obrębie ulic Kochanowskiego, Rudnickiego i Niedzielskiego. Spółdzielnia nabyła prawo użytkowania wieczystego powyższego gruntu. W dwóch etapach, w latach 1993 – 1995 powstało osiedle złożone z 9-ciu budynków mieszkalnych 4-ro i 5-cio kondygnacyjnych wraz z 9-cioma wielostanowiskowymi garażami  podziemnymi. W osiedlu znajduje się 337 lokali mieszkalnych, 19 lokali użytkowych, 9 garaży podziemnych z 245 miejscami postojowymi.

W latach 2002-2006 zrealizowano kolejną inwestycję. Na odkupionej od sąsiadującej parafii św. Krzysztofa, działce o pow. 2746 m kw. powstał  7-mio piętrowy budynek mieszkalny z 54 lokalami mieszkalnymi, 2 lokalami biurowymi do których Spółdzielnia przeniosła swoją siedzibę. W budynku, na parterze znajduje się 19 boksów garażowych, w poziomie podziemnym wybudowano wielostanowiskowy garaż podziemny dla 64 samochodów.

W chwili obecnej Spółdzielnia remontuje i modernizuje posiadane zasoby i nie ma planów odnośnie  realizacji nowych inwestycji.

Aktualny stan zasobów

  • ilość lokali mieszkalnych 391 – o pow. użytkowej 26 963 m kw.,
  • ilość lokali użytkowych 19  – o pow. 1 923 m kw.,
  • ilość garaży podziemnych 10 z 311 miejscami postojowymi,
  • ilość boksów garażowych 19,
  • biuro Spółdzielni z salą konferencyjną o pow. 195,24 m kw.,
  • łączna pow. gruntów Spółdzielni – 3,19 ha.